Рұқсат ету хаттамалары

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

№ 85 - и Хаттама «Дизельдік жанармай» (жаз?ы) тауарларды сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

Протокол допуска № 2016-26-02/Д к участию в тендере по закупкам услуг почтовой связи для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Мектепті? су жылыту ?азанды?тарына сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-02/? хаттамасы

Протокол допуска № 2016-26-01/Д к участию в тендере по закупкам транспортных услуг для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев ителлектуальные школы»

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Бейне ба?ылау ж?не Кіруге р??сат беруді ба?ылау ж?йелерін техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-01/? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ?-на арнал?ан CD-дискілерді сатып алу ж?не жеткізу ?ызметін сатып алу тендеріне ?атысуына р??сат туралы № 2016-28-001/Р хаттамасы

№ 82 - д Хаттама «Шымкент ?аласында?ы химия-биология ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалы ?шін «Ж?мса? жи?аз» (лоттар бойынша) тауарларын ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ?-на, оны? филиалдарына ж?не еншілес мекемелеріне лоттар бойынша арнал?ан «Компьютерлік ж?не перифериялы? жабды?тар» тауарларын ?айта сатып алу тендеріне ?атысуына р??сат туралы № 2015-28-015/Р Хаттамасы

№ 81 - д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін «?ыш шеберлік студиясына арнал?ан жабды?тар» (лоттар бойынша) тауарларын ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы