Рұқсат ету хаттамалары

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Алматы ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына «принтерге арнал?ан картридж» тауарын тендер т?сілімен сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-012-001/? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Негізгі ??ралдар?а а?ымда?ы ж?ндеу ж?не техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-018/Ж хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Арнайы техникалы? жабды?тарды, ??рыл?ыларды, аспаптарды а?ымда?ы ж?ндеу ж?не ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-017/Ж хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Металлопластиктен ?ал?алар орнату» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-015/Ж хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарын тендер т?сілімен сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-014/Ж хаттамасы

№ 07 - д Хаттама «Дизельдік жанармай» (?ыс?ы) тауарларды ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

Астана, Семей, К?кшетау, Талды?орган (мектеп ж?не балаба?ша), ?скемен, Орал, ?ара?анды, А?т?бе, Тараз, Шымкент (ФМБ ж?не ХББ), Павлодар, ?ызылорда, Атырау, Алматы (ФМБ ж?не ХББ), ?останай, А?тау ж?не Петропавл ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептеріні? о?ушыларына арнал?ан тама?тандыру ?ызметтерін сатып алу?а Протокол № 2016-02-001/Д хаттамасы

№ 03 - д Хаттама ««Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жекеменшік мекемесіне Косалтинг ?ызметтері» ?ызметтерін сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Автоматикалы? ?рт дабыл ?а??ыш ж?йесіне ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-012/? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Трансформаторлы? подстанция?а сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-011/Ж хаттамасы