Рұқсат ету хаттамалары

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

Протокол допуска № 2016-26-03/Д к участию в тендере по закупкам услуг производства видеофильма для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарларын тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-020/Ж хаттамасы

№ 08 - д Хаттама «?она?жай?а клининг ж?не ?она?тарды жай?астыру ?ызметі» ?ызметтерін сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Алматы ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы ?шін «К?лік жалдау» ?ызметін ?айтадан сатып алу бойынша конкурс?а ?атысу ?шін ?тінімдер салын?ан дербес білім беру ?йымы тендер ?атысу?а жіберу туралы. Корытынды №2016-09-02/К

№ 05 - д Хаттама «Шымкент ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы ДББ? филиалы ?шін автоматтандырыл?ан суару ж?йелерін салу» жумыстарын сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы