Рұқсат ету хаттамалары

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

№ 14 - д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін (лоттар бойынша) металл с?релерді, шкафтарды ж?не картотекаларды сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 12 - д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін та?таларды (лоттар бойынша) сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 15 - д Хаттама «Шымкент ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы ДББ? филиалы ?шін автоматтандырыл?ан суару ж?йелерін салу» жумыстарын ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 10 -д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдарын жабды?тау ?шін (лоттар бойынша) тауарларды сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 16 - д Хаттама «Трансформатор?а арнал?ан жабды?тар» (лоттар бойынша) тауарларды ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 11 - д Хаттама Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін графикалы? калькуляторларды (лоттар бойынша) сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарларын тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-11-022/Ж хаттамасы