Рұқсат ету хаттамалары

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

№ 27 - д Хаттама «Астана ?аласында?ы физика-математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалы ?шін ««Домбра» ?йірмесі» тауарын сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 28 - д Хаттама «?ор?ау блогы, есептегіші бар ж?не ВВ-АЕ-12 (1250 А) ажырат?ышпен ?яшы?» тауарларды ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 26 - д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін (лоттар бойынша) металл с?релерді, шкафтарды ж?не картотекаларды ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

Протокол допуска № 2016-02-016/Д к участию в тендере по повторным закупкам товаров «Бумага формата А4 офисная» для АОО

Протокол допуска № 2016-26-05/Д к участию в повторном тендере по закупкам товаров «Бумага офисная» для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы «Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне арнал?ан ??рал-жабды?тары мен ке?се техникаларына арнал?ан жиынты?тарын тендер т?сілімен сатып алуын ?атысу?а жіберу туралы №1 - д Хаттамасын жариялайды

Протокол № 2016-02-012/Д о допуске к участию в тендере по повторным закупкам услуг по переплету архивных документов для автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

№ 25 - д Хаттама Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін «Вакуумды ажырат?ышпен ?яшы?» ж?не «Дербес дизель генераторы» (лоттар бойынша) тауарларды ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 22-д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін (лоттар бойынша) лабораториалы? жабды?тарды сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы