Рұқсат ету хаттамалары

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«?ызылорда ж?не Тараз ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептеріні? о?ушыларына арнал?ан ?стінгі трикотаж б?йымдары» тауарларын ?айта тендер т?сілімен сатып алу бойынша тендерге ?атысу?а р??сатыны? № 2016-02-017/Д хаттамасы

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» ЖМ ?шін «Флеш-жина?та?ыш» тауарын сатып алу ж?ніндегі тендерге ?атысу?а р??сат № 2016-014/Д хаттамасы

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» ЖМ арнал?ан ке?се тауарларын сатып алуына тендерге ?атысу?а р??сат №2016-013/Д хаттамасы

«?ара?анды ?аласында?ы 120 жатын орынымен, 720 о?ушы?а арнал?ан химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалыны? спорт ала?ы жабындысын ауыстыру жумыстарын тендер т?сілімен сатып алуы бойынша № 29 - д тендерге ?атысуына р??сат хаттама

«Алматы ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы филиалыны? ?имаратын а?ымда?ы ж?ндеу» ?ызметтерін тендер т?сілімен сатып алуыны? тендерге ?атысуына р??сат Хаттама № 2016-09-03/Р

№ 31 - д Хаттама «Семей ж?не Талды?ор?ан ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдарына автоматтандырыл?ан суару ж?йелерін жобалау» (лоттар бойынша) ?ызметтерін сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 30 - д Хаттама «Шымкент ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі - 720 о?ушы?а арнал?ан, 120 жатын орынды? нысаны бар» ДББ? филиалы ?шін еріген ж?не жауын-шашын су тас?ыны б?ру ж?йесін» ??рылыс жумыстарын сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Алматы ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан ТМ? "перделер" тендер т?сілімен сатып алуды? тендерге ?атысу?а жіберу туралы №2016-12-02/? хаттамасы

№ 32 - д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін (лоттар бойынша) жи?аздарды (?рі ?арай – тауар) ?айта сатып алу?а тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы