Рұқсат ету хаттамалары

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ?-на, оны? филиалдарына ж?не еншілес мекемелеріне лоттар бойынша арнал?ан «Компьютерлік ж?не перифериялы? жабды?тар» тауарларын сатып алу тендеріне ?атысуына р??сат туралы № 2015-28-011/Р Хаттамасы

«Білім беру ба?дарламалары орталы?ы» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиал ?шін м?тіндерді? к?сіби аударма ?ызметтерді тендер сатып алуыны? № 2015-25-006/Д р??саттама Хаттамасы

№ 60 – д «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін «Сейфтер» (лоттар бойынша) тауарларды сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 61 - д Хаттама «?ызылорда, Павлодар, Талды?ор?ан, Шымкент, А?т?бе, Атырау, ?ара?анды ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдарына «Ж?мса? жи?аз» (лоттар бойынша) тауарларды сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 62 – д «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін «Сыныптар?а арнал?ан та?талар» (лоттар бойынша) тауарларды ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 56 - д Хаттама «Дизельдік жанармай» (?ыс?ы) тауарларды сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

№ 58 – д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдарын жабды?тау ?шін «Сейфтер, стеллаждар, металл с?релер мен шкафтар» (лоттар бойынша) тауарларды ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымына арнал?ан консалтинг ?ызметтерін сатып алу?а тендер тендеріне ?атысуына р??сат туралы № 2015-02-030/Д Хаттамасы

№ 57 - д Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін жабды?тарды» (лоттар бойынша) тауарларды ?айта сатып алу тендеріне ?леуетті ?тінім берушілерге р??сат ет? хаттамасы