Қорытындылар хаттамалары

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

Орал, Павлодар, Петропавл, А?тау ж?не Талды?орган (мектеп ж?не балаба?ша) ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептеріні? о?ушыларына арнал?ан тама?тандыру ?ызметтерін ?айта сатып алу?а № 2016-02-021/И ?орытынды хаттамасы

«Шымкент ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі - 720 о?ушы?а арнал?ан, 120 жатын орынды? нысаны бар» ДББ? филиалы ?шін еріген ж?не жауын-шашын су тас?ыны б?ру ж?йесін» ??рылыс жумыстарын ?айта сатып алуы бойынша № 40 - и ?орытынды хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалдары ?шін «Нанотехнология кабинеті ?шін жабды?тар» ж?не «Барабаншылар ансамблі ?шін жабды?тар» тауарын сатып алуы бойынша № 39 - и ?орытынды хаттамасы

Астана ?. Халы?аралы? мектебіне тауарларды сатып алуы туралы тендерді? №2016-02-020/И ?орытынды Хаттама

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін (лоттар бойынша) лабораториалы? жабды?тарды ?айта сатып алуы бойынша № 36 - и ?орытынды хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдарын жабды?тау ?шін (лоттар бойынша) тендер т?сілімен ?айта сатып алуы бойынша № 38 - и ?орытынды хаттамасы

«Алматы, Талды?ор?ан, Тараз ж?не Шымкент ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі ДББ? филиалдарын жа??ырту» (лоттар бойынша) жумыстарын тендер т?сілімен сатып алуы бойынша № 35 - и ?орытынды хаттамасы

«Астана, ?ара?анды, К?кшетау, ?останай ж?не Павлодар ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі ДББ? филиалдарын жа??ырту» (лоттар бойынша) жумыстарын тендер т?сілімен сатып алуы бойынша № 34 - и ?орытынды хаттама

«?ызылорда ж?не Тараз ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептеріні? о?ушыларына арнал?ан ?стінгі трикотаж б?йымдары» тауарларын ?айта сатып алу?а тендеріні? Протокол № 2016-02-017/И хаттамасы

ДББ? арнал?ан к?сіби жазба аударма ?ызметтерін сатып алуы тендеріні? № 2016-02-019/И хаттамасы