Өткізу туралы жариялау

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«?ркен» Акционерлік ?о?амы ?скемен ?аласында?ы химия - биология ба?ытында?ы ?аза?стан Республикасы Т???ыш Президентіні? интеллектуалды мектебіне арнал?ан химия,биология п?ндік кабинеттеріне о?у зертханалы? ??рал - жабды?тары мен физика,химия,биология

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 19.05.2010 - 03.06.2010

«?аза?стан ?шін 1 С: Мекемедегі 8 Бухгалтерлік есеп» ?осымшасымен «1 С: Мекеме 8» бюджеттік жоба бас?арма ?рдісін экономикасын – жоспарлау ж?не автоматтандыру ба?дарламалы? ?німін шы?арып салу ?ызметін сатып алу ?шін мемлекеттік сатып алулар бойынша ?

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 19.05.2010 - 01.06.2010

«?ркен» Акционерлік ?о?амы, Астана ?аласы, Алматы ауданы, Есіл ?зеніні? Сол жа?алауы, ??мкент к?шесі, 8 ?й, www.orken.org. Бастауыш орта ж?не жо?ар?ы сынып о?ушыларыны? киім шкафтарына мемлекеттік сатып алу конкурсын ?ткізу туралы жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 19.05.2010 - 17.06.2010

?скемен ?аласында?ы химия-биология ба?ытында?ы ?аза?стан Республикасы Т?н?ыш Президентіні? Интеллектуалды мектебіне арнал?ан физика, химия ж?не биология кабинетіне жи?аз ж?не ке? ау?ымды зертханалы? жиынты? – жабды?ын сатып алу ?шін мемлекеттік сатып алу

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.05.2010 - 14.05.2010

«?аза?стан ?шін 1 С: Мекемедегі 8 Бухгалтерлік есеп» ?осымшасымен «1 С: Мекеме 8» бюджеттік жоба бас?арма ?рдісін экономикасын – жоспарлау ж?не автоматтандыру ба?дарламалы? ?німін шы?арып салу ?ызметін сатып алу ?шін мемлекеттік сатып алу конкурсыны?

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.05.2010 - 13.05.2010

«?ркен» Акционерлік ?о?амы биотехнологиялы? ж?не нано-технологиялы? зертханалар?а жабды? ж?не жи?аздар алу ?шін мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурс ?ткізу туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 07.05.2010 - 24.05.2010

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 30.04.2010 - 30.04.2010

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 29.04.2010 - 29.04.2010

«?ркен» А? Астана ?. ке?селік т?р?ын жайжы жал?а алу ?ызметіне мемлкеттік сатып алулар бойынша ?орытындыларыны? хаттамасы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 29.04.2010 - 29.04.2010

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.04.2010 - 27.04.2010