Өткізу туралы жариялау

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы Назарбаев Зияткерлік мектебіне арнал?ан жи?аз ж?не о?у- зертханалы? ??рал - жабды?пен ке?ейтілген зертхананы сатып алу?а тендер жариялайды (лоттар бойынша).

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 22.07.2010 - 09.08.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы Назарбаев Зияткерлік мектебіне арнал?ан биотехнологиялы? ж?не нанотехнологиялы? зертханасын ж?не жи?азды сатып алу тендерын хабарлайды (лоттары бойынша).

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 21.07.2010 - 10.08.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы «?скемен ?аласында?ы химия-биология ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне арнал?ан а?паратты? ж?йені? таралымын «Т???ыш Презитенттік Зияткерлік мектебіні? а?паратты? – білім ортасын» сатып алу?а те

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 20.07.2010 - 10.08.2010

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 16.07.2010 - 16.07.2010

?скемен ?аласында?ы химия-биология ба?ытында?ы ?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президентіні? мектебіне санды? кішігірім-АТС ж?не бейнежазба ж?йесін алу?а мемлекеттік сатып алулар бойынша ?орытындысыны? хаттамасы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.07.2010 - 13.07.2010

Астана ?аласында «?ркен» А? офистік б?лмені жал?а алу,мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс ?ткізу туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.07.2010 - 13.07.2010

«Алматы ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы ?аза?стан Республикасы Т???ыш Президентіні? Интеллектуалды мектебі» объектісіні? жобалау-смета ??жатын дайындау ?ызметтерін мемлекеттік сатып алу ?айта конкурсын ?ткізу туралы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.07.2010 - 13.07.2010

Семей ?аласында?ы ?аза?стан Республикасы Т?н?ыш Президентіні? Интеллектуалды мектебіні? бастауыш, орта ж?не жо?ар?ы сынып о?ушыларыны? киім шкафтарын сатып алу конкурсы ?орытындысыны? хаттамасы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 01.07.2010 - 01.07.2010

Конкурсты? ??жаттама?а т?сініктеме ?аза?стан Республикасы «Мемлекеттік сатып алу» за?ына (?рі ?арай – За?) ж?не ?аза?стан Республикасыны? ?кіметі 2007 жылды? 27 желто?санда №1301 бекіткен мемлекеттік сатып алу ережелеріне с?йкес ?зірленген (?рі ?арай – Е

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 30.06.2010 - 30.06.2010

Семей ?аласында?ы ?аза?стан Республикасы Т?н?ыш Президентіні? Интеллектуалды мектебіні? бастауыш, орта ж?не жо?ар?ы сынып о?ушыларыны? киім шкафтарын сатып алу конкурсыны? хаттамасы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 29.06.2010 - 29.06.2010