Өткізу туралы жариялау

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы «Назарбаев Зияткерлік мектебіне арнал?ан о?у жи?аздар сатып алу?а тендер жариялайды (лоттар бойынша)

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 28.09.2010 - 19.10.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы «Тараз ?аласында?ы 80 орынды? жата?ханасы ж?не 720 о?ушы?а арнал?ан физика-математикалы? ба?ытында?ы ?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президетті? Зияткерлік мектебін салу ж?мыстарын» ?айта сатып алу тен

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.09.2010 - 28.09.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы, «Актау ?аланда?ы 80 орынды? жата?ханасы ж?не 720 о?ушы?а арнал?ан физика-математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептерін салу ?шін жобалау-смета ??жатын дайындау ?ызметтеріне» сатып алу?а тенде

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.09.2010 - 17.09.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы«Тараз ?аласында?ы 80 орынды? жата?ханасы ж?не 720 о?ушы?а арнал?ан физика-математикалы? ба?ытында?ы ?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президетті? Зияткерлік мектебін толы?тап салуына техникалы? ба?ылау ж

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.09.2010 - 17.09.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы «Орал ?аласында?ы 80 орынды? жата?ханасы ж?не 600 о?ушы?а арнал?ан физика-математикалы? ба?ытында?ы ?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президетті? Зияткерлік мектебін толы?тап салуына техникалы? ба?ылау ж

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.09.2010 - 17.09.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы «Актау ?аланда?ы 80 орынды? жата?ханасы ж?не 720 о?ушы?а арнал?ан химия-биология ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептерін салу ?шін жобалау-смета ??жатын дайындау ?ызметтеріне» сатып алу?а тендер ж?

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 15.09.2010 - 15.09.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептер» Акционерлік ?о?амы«?скемен ?аласында?ы химия-биология ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне арнал?ан а?паратты? ж?йені? таралымын «Т???ыш Презитенттік Зияткерлік мектебіні? а?паратты? – білім ортасын» сатып алу?а тенд

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.09.2010 - 14.09.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы«Назарбаев Зияткерлік мектебіне арнал?ан жи?аз ж?не о?у-зертханалы? ??рал – жабды?пен ке?ейтілген зертханасын ?айта сатып алу?а тендер жариялайды (лоттар бойынша)

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.09.2010 - 14.09.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы«?скемен ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне арнал?ан бейнежазба ж?йелері мен санды? кішікірім АТС» сатып алу?а тендер жариялайды (лоттар бойынша)

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.09.2010 - 14.09.2010

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» Акционерлік ?о?амы Талды?орган ж?не ?скемен ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептері А? ф-на дене шыны?тыру залына арнал?ан жабды?тарды сатып алу?а тендер жариялайды (лоттары бойынша)

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 08.09.2010 - 27.09.2010