Disclosed protocol

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Мектепті? су жылыту ?азанды?тарына сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-02/В хаттамасы

«Білім беру ресурстары орталы?ы» Жеке мекемесіне арнал?ан авток?лікті жалдау ?ызметін сатып алуы тендері конверттеріні? ашылуы туралы № 2016-28-002/А хаттамасы

№ 85 - в Хаттама «Дизельдік жанармай» (жаз?ы) (?рі ?арай – тауар) тауарларын сатып алу?а тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы хаттама

Астана, Семей, К?кшетау, Талды?орган (мектеп ж?не балаба?ша), ?скемен, Орал, ?ара?анды, А?т?бе, Тараз, Шымкент (ФМБ ж?не ХББ), Павлодар, ?ызылорда, Атырау, Алматы (ФМБ ж?не ХББ), ?останай, А?тау ж?не Петропавл ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептеріні? о?ушыларына арнал?ан тама?тандыру ?ызметтерін сатып алу?а № 2016-02-01/В Хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Бейне ба?ылау ж?не Кіруге р??сат беруді ба?ылау ж?йелерін техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-01/А хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ?-на арнал?ан CD-дискілерді сатып алу ж?не жеткізу ?ызметін сатып алу тендері конвертеріні? ашылу № 2016-28-001/А хаттамасы

«Білім беру ба?дарламалары орталы?ы» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалына арнал?ан к?лік ?ызметтерін тендер т?сілімен сатып алуыны? № 2016-25-001/В ашылу Хаттамасы

Протокол вскрытия № 2016-26-02/Вконвертов с заявками на участие в тендере по закупкам услуг почтовой связи для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Протокол вскрытия № 2016-26-01/В конвертов с заявками на участие в тендере по закупкам транспортных услуг для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»