Disclosed protocol

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Автоматикалы? ?рт дабыл ?а??ыш ж?йесіне ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-012/А хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Трансформаторлы? подстанция?а сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-011/А хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Бейне ба?ылау ж?не Кіруге р??сат беруді ба?ылау ж?йелерін техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-009/А хаттамасы

№ 04 - в Хаттама «Дизельдік жанармай» (жаз?ы) тауарларды сатып алу?а ?айта тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы хаттама

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Алматы ?аласында?ы физика – математикалы? ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы ?шін «К?лік ?ызметтерін» сатып алу бойынша конкурс?а ?атысу ?шін ?тінімдер салын?ан дербес білім беру ?йымы конверттерді ашу туралы. Корытынды №2016-09-01/В

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Металлопластиктен ?ал?алар орнату» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-07/А хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Негізгі ??ралдар?а а?ымда?ы ж?ндеу ж?не техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-06/А хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Арнайы техникалы? жабды?тарды, ??рыл?ыларды, аспаптарды а?ымда?ы ж?ндеу ж?не ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-05/В хаттамасы

№ 84 - в Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? ?кімшілік ?имаратына клининг ж?не к?зет ?ызметі»сатып алу?а тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы хаттама