Disclosed protocol

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Алматы ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына «принтерге арнал?ан картридж» тауарын тендер т?сілімен сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-12-001/В хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Негізгі ??ралдар?а а?ымда?ы ж?ндеу ж?не техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-018/А хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Арнайы техникалы? жабды?тарды, ??рыл?ыларды, аспаптарды а?ымда?ы ж?ндеу ж?не ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-017/А хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Металлопластиктен ?ал?алар орнату» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-015/А хаттамасы

№ 05-в Хаттама «Шымкент ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы ДББ? филиалы ?шін автоматтандырыл?ан суару ж?йелерін салу» жумыстарын сатып алу?а тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы хаттама

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарын тендер т?сілімен сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-014/А хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Алматы ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы ?шін ?айтадан «К?лік ?ызметтерін» сатып алу бойынша конкурс?а ?атысу ?шін ?тінімдер салын?ан дербес білім беру ?йымы конверттерді ашу туралы. Корытынды №2016-09-02/В

№ 07 - в Хаттама «Дизельдік жанармай» (?ыс?ы) тауарларды ?айта сатып алу?а тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы хаттама

№ 03 - в Хаттама ««Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жекеменшік мекемесіне Косалтинг ?ызметтері» ?ызметтерін сатып алу?а тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы хаттама