Disclosed protocol

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарларын тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-022/А хаттамасы

Протокол вскрытия № 2016-26-03/В конвертов с заявками на участие в тендере по закупкам услуг производства видеофильма для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарын тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-11-020/А хаттамасы

ДББ? арнал?ан «Темір стеллаждар» тауарларды сатып алу?а № 2016-02-005/В

№ 08 - в Хаттама «?она?жай?а клининг ж?не ?она?тарды жай?астыру ?ызметі» ?ызметтерін сатып алу?а тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы хаттама