Disclosed protocol

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Астана ?аласында?ы физика-математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалы ?шін ««Домбра» ?йірмесі» тауарын сатып алу?а тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы № 27- в Хаттамасы

«?ор?ау блогы, есептегіші бар ж?не ВВ-АЕ-12 (1250 А) ажырат?ышпен ?яшы?» тауарларды ?айта сатып алу?а тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы № 28- в Хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Алматы ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан ТМ? "перделер" тендер т?сілімен сатып алуды? тендерлік ?тінім конверттерін ашу туралы №2016-012-02/В хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін (лоттар бойынша) металл с?релерді, шкафтарды ж?не картотекаларды ?айта сатып алу?а тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттерін ашу т?ралы № 26- в Хаттамасы

Протокол № 2016-02-016/В вскрытия конвертов с тендерными заявками по повторным закупкам товаров «Бумага формата А4 офисная» для АОО

Протокол вскрытия № 2016-26-05/В конвертов с заявками на участие в тендере по повторным закупкам товаров «Бумага офисная» для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы «Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне арнал?ан ??рал-жабды?тары мен ке?се техникаларына арнал?ан жиынты?тарын тендер т?сілімен сатып алуын ашу туралы №1 - в Хаттамасын жариялайды