Тендер

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, ДББ? арнал?ан «Ке?се А4 ?а?азы» тауарларды ?айта сатып алуы тендерін ?ткізетінін туралы жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 26.02.2016 - 11.03.2016

№2016-11-020 ЕСКЕРТУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы (?рі ?арай- Филиал) 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266 «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарын ?айта сатып алу?а тендер жариялайды. ?айта сатып алу ?ызметтеріні? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасын 2016 жылды? 27 а?пан, са?ат 18:00-ге дейін 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л., немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерде ?атысу?а арнал?ан тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, Тараз ?аласында?ы «физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне» 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л. ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 29 а?пан, са?ат 15:00 дейін.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 19.02.2016 - 29.02.2016

№2016-11-019 ЕСКЕРТУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы (?рі ?арай- Филиал) 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266 «Objet 24 c 3D-принтеріне сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін ?айта сатып алу?а тендер жариялайды. ?айта сатып алу ?ызметтеріні? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасын 2016 жылды? 26 а?пан, са?ат 18:00-ге дейін 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л., немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерде ?атысу?а арнал?ан тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, Тараз ?аласында?ы «физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне» 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л. ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 29 а?пан, са?ат 10:00 дейін.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 18.02.2016 - 29.02.2016

Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы «Педагогикалы? ?лшеулер орталы?ы» филиалы (?рі ?арай – Филиал), мекенжайы: 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31-к?ше, 37 А-?й, 5 ?абат, 503 б?л., тел. 8 (7172) 23-57-66, Филиал ?шін бейнефильм ?ндірісі бойынша ?ызметтерін сатып алу?а тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.02.2016 - 02.03.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, 4-блок, 3-?абат, ?йымдастыру б?ліміні? кабинеті, тел. 8(7172) 23-57-45, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ ?останай ?аласында?ы филиалы ?шін т?р?ынжай емес орынжайды жал?а алу бойынша к?рсетілетін ?ызметті кайта сатып алу?а тендер ?ткізетіні туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 12.02.2016 - 22.02.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, 4-блок, 3-?абат, ?йымдастыру б?ліміні? кабинеті, тел. 8(7172) 23-57-46, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ Атырау ?аласында?ы филиалы ?шін т?р?ынжай емес орынжайды жал?а алу бойынша к?рсетілетін ?ызметті сатып алу?а тендер ?айта ?ткізетіні туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 12.02.2016 - 23.02.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, 010000 Астана ?аласы, 31 к?шесі 37 А, 6-шы ?абат, 605 б?л., тел. 8 (7172) 23-57-26, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымына арнал?ан пошта байланыс ?ызметтерін ?айта сатып алуына тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 11.02.2016 - 22.02.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, 4-блок, 3-?абат, тел. 8(7172) 23-57-45, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ мен оны? филиалдары ?шін диспенсерге арнал?ан ас ауыз суын ?ызметін ?айта сатып алу бойынша тендер ?ткізу туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 11.02.2016 - 22.02.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, ДББ? арнал?ан «Темір стеллаждар» тауарларды сатып алу?а тендер жариялайды (лоттар бойынша).

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 08.02.2016 - 23.02.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, ДББ? арнал?ан «Ке?се А4 ?а?азы» тауарларды сатып алу тендерін ?ткізетінін туралы жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 08.02.2016 - 23.02.2016