Тендер

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

33 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, (?она?жай блогы), 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «А?т?бе, Атырау, Орал ж?не ?ызылорда ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі ДББ? филиалдарын жа??ырту» (лоттар бойынша) жумыстарын сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын жумыстарды? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 08.06.2016 - 23.06.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, блок-4, 3-?абат, тел. 8(7172) 23 57 46, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ «флеш жина?та?ыш» тауарларын сатып алу?а тендер ?ткізетіні туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 07.06.2016 - 22.06.2016

32 ?айта тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, (?она?жай блогы), тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін (лоттар бойынша) жи?аздарды (?рі ?арай – тауар) ?айта сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.06.2016 - 14.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, 010000 Астана ?аласы, 31 к?шесі 37 А, 6-шы ?абат, 605 б?л., тел. 8 (7172) 23-57-26, «?ызылорда ж?не Тараз ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептеріні? о?ушыларына арнал?ан ?стінгі трикотаж б?йымдары» тауарларын ?айта сатып алу?а тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 03.06.2016 - 16.06.2016

31 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, (?она?жай блогы), 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «Семей ж?не Талды?ор?ан ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдарына автоматтандырыл?ан суару ж?йелерін жобалау» (лоттар бойынша) (?рі ?арай – ?ызмет) ?ызметтерін сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын ?ызметтерді? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 03.06.2016 - 20.06.2016

30 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, (?она?жай блогы), 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «Шымкент ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі - 720 о?ушы?а арнал?ан, 120 жатын орынды? нысаны бар» ДББ? филиалы ?шін еріген ж?не жауын-шашын су тас?ыны б?ру ж?йесін» ??рылыс жумыстарын сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын жумыстарды? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 03.06.2016 - 20.06.2016

29 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, (?она?жай блогы), 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «?ара?анды ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі - 720 о?ушы?а арнал?ан, 120 жатын орынды? нысаны бар» ДББ? филиалы ?шін спорт ала?ы жабындысын ауыстыру жумыстарын сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын жумыстарды? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 02.06.2016 - 17.06.2016

ВСЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ!!! Филиал «Назарбаев Интеллектуальная школа города Астаны» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» ставит в известность всех потенциальных поставщиков желающих принять участие в тендере по повторным закупкам товаров «Комплектующие части к оргтехнике и оборудованию» для филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа города Астаны» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» утвержденной приказом директора филиала от 01 июня 2016 года №96/ОД, согласно приложению 1 к настоящему приказу, что в соответствии с пунктом 43 Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациями Интеллектуальных школ (далее – Правила), утвержденных решением Попечительского Совета АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» от 11 апреля 2013 года №1, внесены изменения в тендерную документацию. В связи, с чем окончательный срок представления заявок на участие в данном тендере продлён на срок 5 (пять) календарных

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 01.06.2016 - 20.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы, «Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіні? ??рал-жабды?тары мен ке?се техникаларына арнал?ан жиынты?тарын сатып алу?а тендерді ?айта ?ткізуін жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 01.06.2016 - 15.06.2016

Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы «Білім беру ба?дарламалары орталы?ы» филиалы (?рі ?арай – Филиал), мекенжайы: 050059, Алматы ?аласы, Жамакаев к?шесі, 145 ?й, 103А б?л, тел. 8 (727) 331-01-04, Филиал ?шін ?имараттарды а?ымда?ы ж?ндеу сатып алу?а тендер жариялайды. Сатып алатын ?ызметтерді? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 14 маусым, са?ат 18.00 дейін Алматы ?аласы, Жамакаева к?шесі, 103А б?лме, немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, «Алматы ?аласында?ы физика-математикалы? ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына 050059, Алматы ?аласы, Жамакаева к?шесі, 145 ?й, 103А б?лмесіне ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жыл?ы 15 маусым, са?ат 10:00 дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2016 жыл?ы 15 маусым, са?ат 11:00 Алматы ?аласы, Жамакаева к?шесі, 1

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 01.06.2016 - 15.06.2016