Тендер

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Білім беру ресурстары орталы?ы» Жеке мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 А ?й, 1 блок, 3-ші ?абат, 306 б?лме, тел. 8(7172) 23 57 76, «Білім беру ресурстары орталы?ы» Жеке мекемесіне арнал?ан авток?лікті жалдау ?ызметін сатып алуы тендер т?сілімен ?ткізетіні туралы жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 05.01.2016 - 21.01.2016

Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы «Педагогикалы? ?лшеулер орталы?ы» филиалы (?рі ?арай – Филиал), мекенжайы: 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31-к?ше, 37 А-?й, 5 ?абат, 503 б?л., тел. 8 (7172) 23-57-66, Филиал ?шін к?лік ?ызметтерін сатып алу?а тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 31.12.2015 - 15.01.2016

Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы «Педагогикалы? ?лшеулер орталы?ы» филиалы (?рі ?арай – Филиал), мекенжайы: 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31-к?ше, 37 А-?й, 5 ?абат, 503 б?л., тел. 8 (7172) 23-57-66, филиалына арнал?ан пошта байланыс ?ызметтерін сатып алуына тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 31.12.2015 - 15.01.2016

Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 г. Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лме., тел. 8 (7172) 573-146, «Дизельдік жанармай» (жаз?ы) (?рі ?арай – тауар) тауарларды сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 14 ?а?тар, са?ат 10.00 ге дейін 010000, Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лме, тел. 8 (7172) 573-146, немесе www.dirnis.kz ж?не www.nis.edu.kz сайттарынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000, Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лмеге ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жыл?ы 15 ?а?тар, са?ат 10:00 дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2016 жыл?ы 15 ?а?та

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 31.12.2015 - 15.01.2016

Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 г. Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лме, тел. 8 (7172) 573-146 ««Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? ?кімшілік ?имаратына клининг ж?не к?зет ?ызметі» сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын ?ызметтерді? толы? тізбесі, орындалатын орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 14 ?а?тар са?ат 10.00 дейін 010000 г. Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лме, тел. 8 (7172) 573-146, немесе www.dirnis.kz мен www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000 г. Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лмеге ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 15 ?а?тар, са?ат 10:00 дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2016 жы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 31.12.2015 - 15.01.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, 010000 Астана ?аласы, 31 к?шесі 37 А, 6-шы ?абат, 605 б?л., тел. 8 (7172) 23-57-26, Астана, Семей, К?кшетау, Талды?орган (мектеп ж?не балаба?ша), ?скемен, Орал, ?ара?анды, А?т?бе, Тараз, Шымкент (ФМБ ж?не ХББ), Павлодар, ?ызылорда, Атырау, Алматы (ФМБ ж?не ХББ), ?останай, А?тау ж?не Петропавл ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептеріні? о?ушыларына арнал?ан тама?тандыру ?ызметтерін сатып алу?а тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 28.12.2015 - 18.01.2016

«Білім беру ресурстары орталы?ы» Жеке мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 А ?й, 1 блок, 3-ші ?абат, 306 б?лме, тел. 8(7172) 23 57 76, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ?-на арнал?ан CD-дискілерді сатып алу ж?не жеткізу ?ызметін сатып алу тендерін ?ткізетіні туралы жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 25.12.2015 - 11.01.2016

Тендер ?айта ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 г. Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лме., тел. 8 (7172) 573-146, «Алматы ?аласында?ы физика-математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалы ?шін жи?аз бен жабды?тар» (лоттар бойынша) (?рі ?арай – тауар) тауарларды ?айта сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 25.12.2015 - 06.01.2016

?айта тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 г. Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лме., тел. 8 (7172) 573-146, «Шымкент ?аласында?ы химия-биология ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалы ?шін «Ж?мса? жи?аз» (лоттар бойынша) (?рі ?арай – тауар) тауарларын сатып алу?а ?айта тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2015 жылды? 24 желто?сан, са?ат 10.00 ге дейін 010000, Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лме, тел. 8 (7172) 573-146, немесе www.dirnis.kz ж?не www.nis.edu.kz сайтарынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000, Астана ?аласы, Сарыарка ауданы, Абай дан?ылы, 13 ?й, 7 ?абат, 701 б?лмеге ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 15.12.2015 - 25.12.2015

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, ДББ? арнал?ан «Темір стеллаждар» тауарларды сатып алу?а тендер жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 15.12.2015 - 28.12.2015