Тендер

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

Тендер ?айта ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы «Білім беру ба?дарламалары орталы?ы» филиалы (?рі ?арай – Филиал), мекенжайы: 050059, Алматы ?аласы, Жамакаев к?шесі, 145 ?й, 103А б?л, тел. 8 (727) 331-01-04, Филиал ?шін к?лік ?ызметтерін ?айта сатып алу?а тендер жариялайды. Сатып алатын ?ызметтерді? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 12 а?пан, са?ат 18.00 дейін Алматы ?аласы, Жамакаева к?шесі, 103А б?лме, немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, «Алматы ?аласында?ы физика-математикалы? ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына 050059, Алматы ?аласы, Жамакаева к?шесі, 145 ?й, 103А б?лмесіне ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жыл?ы 15 а?пан, са?ат 10:00 дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2016 жыл?ы 15 а?пан, са?ат 11:00 Алматы ?аласы, Жамакаева к?шесі, 108

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.02.2016 - 15.02.2016

2016 жылы 04 а?пан №29/ОД Бас?арма Т?раймыны? б?йыры?ымен бекітілген «Астана, Семей, К?кшетау, Талды?орган, ?скемен, Орал, ?ара?анды, А?т?бе, Тараз, Шымкент (ФМБ ж?не ХББ), Павлодар, ?ызылорда, Атырау, Алматы (ФМБ ж?не ХББ), ?останай, А?тау ж?не Петропавл ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептеріні? о?ушыларына арнал?ан мектеп ж?не спортты? киімдері, ?стінгі трикотаж б?йымдары» тауарларын тендер т?сілімен сатып алынатын Тендерлік ??жаттамасына, осы б?йры?ты? 1 ?осымшасына с?йкес ?згертулер енгізілсін

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.02.2016 - 25.02.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, 4-блок, 3-?абат, тел. 8(7172) 23-57-45, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ ?шін аударма ?ызметін сатып алу бойынша тендер ?ткізу туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 03.02.2016 - 18.02.2016

08 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ш. 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-94, «?она?жай?а клининг ж?не ?она?тарды жай?астыру ?ызметі» ?ызметтерін сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын ?ызметтерді? толы? тізбесі, орындалатын орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 17 а?пан са?ат 10.00 дейін 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-94, немесе www.dirnis.kz мен www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лмеге ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 18 а?пан, са?ат 10:00 дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2016 жылды? 18 а?пан, са?ат 11:00, 010000 Астана ?аласы,

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 03.02.2016 - 18.02.2016

07 ?айта тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-94, «Дизельдік жанармай» (?ыс?ы) (?рі ?арай – тауар) тауарларды сатып алу?а ?айта тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 14 а?пан, са?ат 10.00 ге дейін 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-948, немесе www.dirnis.kz ж?не www.nis.edu.kz сайттарынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лмеге ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жыл?ы 15 а?пан, са?ат 10:00 дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2016 жыл?ы 15 а?пан, са?ат 10:30,

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 03.02.2016 - 15.02.2016

№2016-11-18 ЕСКЕРТУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы (?рі ?арай- Филиал) 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266 «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарын ?айта сатып алу?а тендер жариялайды. ?айта сатып алу ?ызметтеріні? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасын 2016 жылды? 18 а?пан, са?ат 10:00-ге дейін 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л., немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерде ?атысу?а арнал?ан тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, Тараз ?аласында?ы «физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне» 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л. ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 18 а?пан, са?ат 15:00 дейін.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 02.02.2016 - 18.02.2016

№2016-11-17 ЕСКЕРТУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы (?рі ?арай- Филиал) 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266 «Арнайы техникалы? жабды?тарды, ??рыл?ыларды, аспаптарды а?ымда?ы ж?ндеу ж?не ?ызмет к?рсету» ?ызметін ?айта сатып алу?а тендер жариялайды. ?айта сатып алу ?ызметтеріні? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасын 2016 жылды? 17 а?пан, са?ат 18:00-ге дейін 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л., немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерде ?атысу?а арнал?ан тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, Тараз ?аласында?ы «физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне» 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л. ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 1

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 02.02.2016 - 18.02.2016

№2016-11-16 ЕСКЕРТУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы (?рі ?арай- Филиал) 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266 » «Кір жуу жабды?тары мен т?рмысты? техника?а алдын алу техникалы? тексеру ж?не ж?ндеу» ?ызметін ?айта сатып алу?а тендер жариялайды. ?айта сатып алу ?ызметтеріні? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасын 2016 жылды? 17 а?пан, са?ат 10:00-ге дейін 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л., немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерде ?атысу?а арнал?ан тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, Тараз ?аласында?ы «физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне» 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л. ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 17 а?па

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 02.02.2016 - 17.02.2016

№2016-11-15 ЕСКЕРТУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы (?рі ?арай- Филиал) 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266 «Металлопластиктен ?ал?алар орнату» ?ызметін ?айта сатып алу?а тендер жариялайды. Сатып алу ?ызметтеріні? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасын 2016 жылды? 16 а?пан, са?ат 18:00-ге дейін 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л., немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерде ?атысу?а арнал?ан тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, Тараз ?аласында?ы «физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне» 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л. ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 17 а?пан, са?ат 10:00 дейін.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 02.02.2016 - 17.02.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Алматы ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы, 050006, Алматы ?аласы, ?ал?аман-2 ы?шам ауданы,Елибаева к?шесі, 2 ?й, 8 б?лмесіне, тел. 8 (727) 331-01-06, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Алматы ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «принтерлерге арнал?ан картридждер» тауарларын сатып алу?а тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 01.02.2016 - 16.02.2016