Тендер

Тіркелу

По техническим вопросам


Тендер ?айта ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы «Білім беру ба?дарламалары орталы?ы» филиалы (?рі ?арай – Филиал), мекенжайы: 050059, Алматы ?аласы, Жамакаев к?шесі, 145 ?й, 103А б?л, тел. 8 (727) 331-01-04, Филиал ?шін к?лік ?ызметтерін ?айта сатып алу?а тендер жариялайды. Сатып алатын ?ызметтерді? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 12 а?пан, са?ат 18.00 дейін Алматы ?аласы, Жамакаева к?шесі, 103А б?лме, немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, «Алматы ?аласында?ы физика-математикалы? ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына 050059, Алматы ?аласы, Жамакаева к?шесі, 145 ?й, 103А б?лмесіне ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жыл?ы 15 а?пан, са?ат 10:00 дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2016 жыл?ы 15 а?пан, са?ат 11:00 Алматы ?аласы, Жамакаева к?шесі, 108


Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.02.2016 - 15.02.2016


Комментарии


Добавить комментарий

На указанный e-mail будет отправлена ссылка для подтверждения комментария