Тендер

Тіркелу

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, Астана ?. Халы?аралы? мектебіне тауарларды ?айта сатып алуы тендерін ?ткізетінін ХАБАРЛАЙДЫ

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.07.2016 - 10.08.2016

47 ?айта тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, (?она?жай блогы), 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалдары ?шін «Нанотехнология кабинеті ?шін жабды?тар» ж?не «Барабаншылар ансамблі ?шін жабды?тар» (?рі ?арай – тауар) тауарын ?айта сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.07.2016 - 08.08.2016

46 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, (?она?жай блогы), 4 ?абат, 402 б?лме тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалдары ?шін тауарларды (?рі ?арай – тауар) сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.07.2016 - 11.08.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, «Астана ?. Халы?аралы? мектебіне арнал?ан жи?аз» тауарларын сатып алуы тендерін ?ткізетінін туралы жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 20.07.2016 - 04.08.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, «Астана ?. Халы?аралы? мектебіне арнал?ан тік желбіздер ж?не орама перделер» тауарларын сатып алуы тендерін ?ткізетінін туралы Хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 20.07.2016 - 04.08.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, Астана ?. Халы?аралы? мектебіндегі психолог б?лмесін, сурет студия, ?ыш ??мыра к?сіп ж?не ?ол?нер ?йірмелерін, сондай-а? тігін ж?не шахмат ?йірмелерін жабды?тау ?шін тауарларды сатып алуы тендерін ?ткізетінін туралы Хабарлама.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 20.07.2016 - 03.08.2016

45 ?айта тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, (?она?жай блогы), 4 ?абат, 402 б?лме тел. 8 (7172) 23-58-30, ішкі 6721, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалы ?шін «?ор?ау блогы, есептегіші бар ж?не ВВ-АЕ-12 (1250 А) ажырат?ышпен ?яшы?» тауарларды (?рі ?арай – тауар) сатып алу?а тендер ?айта ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 20.07.2016 - 01.08.2016

ВСЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ!!! АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» ставит в известность всех потенциальных поставщиков желающих принять участие в тендере по закупкам товаров утвержденной приказом Председателя Правления АОО от 19 июля 2016 года №315/ОД, согласно приложению 1 к настоящему приказу, что в соответствии с пунктом 43 Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациями Интеллектуальных школ (далее – Правила), утвержденных решением Попечительского Совета АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» от 11 апреля 2013 года №1, внесены изменения в тендерную документацию. В связи, с чем окончательный срок представления заявок на участие в данном тендере продлён на срок 5 (пять) календарных дней. Дополнительную информацию смотрите в разделе Закупки.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 19.07.2016 - 08.08.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37 «А» ?й, 6 кабат, 605 б?лмеде, тел. 8 (7172) 23-57-26, «Республикалы? физика-математикалы? мектебі» БА? арнал?ан жи?аз» тауарларды тендер т?сілімен сатып алуы туралы Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 19.07.2016 - 02.08.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «Биге арнал?ан киім-кешекті тігу» ?ызметтерін тендер т?сілімен сатып алу туралы №2016-22-002 Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.07.2016 - 28.07.2016