Results

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

№ 09-и Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін кондиционерлерді (лоттар бойынша) сатып алу тендеріні? ?ортындысы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Objet 24 c 3D-принтеріне сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? ?орытындысы туралы №2016-11-021/? хаттамасы

Протокол итогов № 2016-26-03/И тендера по закупкам услуг производства видеофильма для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

№ 08-и Хаттама «?она?жай?а клининг ж?не ?она?тарды жай?астыру ?ызметі» ?ызметтерін сатып алу тендеріні? ?ортындысы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарларын тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? ?орытындысы туралы №2016-11-020/? хаттамасы

№ 05 - и Хаттама «Шымкент ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы ДББ? филиалы ?шін автоматтандырыл?ан суару ж?йелерін салу» жумыстарын сатып алу тендеріні? ?ортындысы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Objet 24 c 3D-принтеріне сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алуды? ?орытындысы туралы №2016-11-019/? хаттамасы