Results

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«А?т?бе, Атырау, Орал ж?не ?ызылорда ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі ДББ? филиалдарын жа??ырту» (лоттар бойынша) жумыстарын тендер т?сілімен сатып алуы бойынша № 33 - и ?орытынды хаттама

«Алматы ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы филиалыны? ?имаратын а?ымда?ы ж?ндеу» ?ызметтерін сатып алуы туралы № 2016-09-03/? ?орытынды Хаттама

"Педагогикалы? шеберлік орталы?ы" ЖМ ?шін ке?се тауарларын сатып алу бойынша тендер ?орытындысыны? №2016-013/И хаттамасы

"Педагогикалы? шеберлік орталы?ы" ЖМ ?шін «Флеш-жина?та?ыш» тауарын сатып алу бойынша тендер ?орытындысыны? №2016-013/И хаттамасы

«Астана ?аласында?ы физика-математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалы ?шін ««Домбра» ?йірмесі» тауарын сатып алу?а ?айта тендер т?сілімен сатып алуы бойынша № 37 - и ?орытынды хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымына арнал?ан м?ра?ат ??жаттарын т?птеу ?ызметтерін ?айта сатып алу бойынша тендер ?орытындысыны? № 2016-02-018/И хаттамасы

«?ара?анды ?аласында?ы 120 жатын орынымен, 720 о?ушы?а арнал?ан химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалыны? спорт ала?ы жабындысын ауыстыру жумыстарын тендер т?сілімен сатып алуы бойынша № 29 - И ?орытынды хаттама

Астана, Семей, К?кшетау, Талды?орган (мектеп ж?не балаба?ша), ?скемен, Орал, ?ара?анды, А?т?бе, Тараз, Шымкент (ФМБ ж?не ХББ), Павлодар, ?ызылорда, Атырау, Алматы (ФМБ ж?не ХББ), ?останай, А?тау ж?не Петропавл ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептеріні? о?ушыларына арнал?ан тама?тандыру ?ызметтерін ?айта тендер т?сілімен сатып алуы бойынша Тендерлік №2016-02-013/И ?ортындысы

№ 31 - и Хаттама «Семей ж?не Талды?ор?ан ?алаларында?ы Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдарына автоматтандырыл?ан суару ж?йелерін жобалау» (лоттар бойынша) ?ызметтерін сатып алу тендеріні? ?ортындысы

№ 30 - и Хаттама «Шымкент ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі - 720 о?ушы?а арнал?ан, 120 жатын орынды? нысаны бар» ДББ? филиалы ?шін еріген ж?не жауын-шашын су тас?ыны б?ру ж?йесін» ??рылыс жумыстарын сатып алу тендеріні? ?ортындысы