Results

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

№ 77 - и Хаттама «?ара?анды ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі - 720 о?ушы?а арнал?ан, 120 жатын орынды? нысаны бар ДББ? филиалы ?шін спорт ала?ы жабындысын ауыстыру» жумыстарын ?айта сатып алу тендеріні? ?ортындысы

№ 75 - и Хаттама «Астана ?аласы, Сембинов к?шесі 7 ?йде орналас?ан 22 п?терлерді ж?ндеу ж?не ?йымдастыру» жумыстарын сатып алу тендеріні? ?ортындысы

Хаттама № 1 - ж?не филиалыны? материалды? активтер «со?ырлар» сатып алу «Алматы ?аласында?ы Физика ж?не математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» бойынша тендер н?тижелері

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ?-на, оны? филиалдарына ж?не еншілес мекемелеріне лоттар бойынша арнал?ан «Компьютерлік ж?не перифериялы? жабды?тар» тауарларын сатып алу ?айта тендеріні? № 2015-28-013/? ?орытындысы туралы Хаттама

№ 68 -и Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалдары ?шін «Спортты? жабды?тар, ?ызмет п?терлерді жабды?тау ?шін тауарлар ж?не трактор» (лоттар бойынша) тауарларды сатып алу тендеріні? ?ортындысы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ?-на, оны? филиалдарына ж?не еншілес мекемелеріне лоттар бойынша арнал?ан «Компьютерлік ж?не перифериялы? жабды?тар» тауарларын сатып алу ?айта тендеріні? № 2015-28-014/? ?орытындысы туралы Хаттама

№ 73 - и Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін кондиционерлерді (лоттар бойынша) ?айта сатып алу?а тендеріні? ?ортындысы

№ 67 - и Хаттама «?ара?анды ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі - 720 о?ушы?а арнал?ан, 120 жатын орынды? нысаны бар ДББ? филиалы ?шін спорт ала?ы жабындысын ауыстыру» жумыстарын сатып алу тендеріні? ?ортындысы

№ 72 - и Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалдары м??тажы ?шін (лоттар бойынша) тауарларды ?айта сатып алу тендеріні? ?ортындысы

№ 69 - и Хаттама «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдарын жабды?тау ?шін «Сейфтер, стеллаждар, металл с?релер мен шкафтар» (лоттар бойынша) тауарларды ?айта сатып алу тендеріні? ?ортындысы