Results

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Білім беру ресурстары орталы?ы» Жеке мекемесіне арнал?ан авток?лікті жалдау ?ызметін сатып алуы тендеріні? № 2016-28-002/? ?орытынды хаттамасы

«Білім беру ба?дарламалары орталы?ы» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалына арнал?ан к?лік ?ызметтерін тендер т?сілімен сатып алуыны? № 2016-25-001/И ?ортынды Хаттамасы

02 - Хаттама «Дизельдік жанармай» (?ыс?ы) тауарларды сатып алу тендеріні? ?ортындысы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Кір жуу жабды?тары мен т?рмысты? техника?а алдын алу техникалы? тексеру ж?не ж?ндеу» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? ?орытындысы туралы №2016-11-08/? хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Металлопластиктен ?ал?алар орнату» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? ?орытындысы туралы №2016-11-07/И хаттамасы

№ 01 - и Хаттама «Трансформатор?а арнал?ан жабды?тар» (лоттар бойынша) тауарларды сатып алу тендеріні? ?ортындысы

Протокол итогов № 2016-26-01/И тендера по закупкам транспортных услуг для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «БНегізгі ??ралдар?а а?ымда?ы ж?ндеу ж?не техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? ?орытындысы туралы №2016-11-06/И хаттамасы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Арнайы техникалы? жабды?тарды, ??рыл?ыларды, аспаптарды а?ымда?ы ж?ндеу ж?не ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алуды? ?орытындысы туралы №2016-11-01/И хаттамасы

Протокол № 2016-26-02/И итогов тендера по закупкам услуг почтовой связи для филиала «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»