Announcements

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Трансформаторлы? подстанция?а сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алу туралы хабарландыру №2016-11-011/Тендер

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 25.01.2016 - 09.02.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Мектепті? су жылыту ?азанды?тарына сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алу туралы хабарландыру №2016-11-010/Тендер

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 25.01.2016 - 08.02.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Бейне ба?ылау ж?не Кіруге р?ксат беруді ба?ылау ж?йелерін техникалы? ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алу туралы хабарландыру №2016-11-009/Тендер

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 25.01.2016 - 08.02.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, 4-блок, 3-?абат, ?йымдастыру б?ліміні? кабинеті, тел. 8(7172) 23-57-46, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ Атырау ?аласында?ы филиалы ?шін т?р?ынжай емес орынжайды жал?а алу бойынша к?рсетілетін ?ызметті сатып алу?а тендер ?ткізетіні туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 18.01.2016 - 02.02.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, 4-блок, 3-?абат, ?йымдастыру б?ліміні? кабинеті, тел. 8(7172) 23-57-45, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ ?останай ?аласында?ы филиалы ?шін т?р?ынжай емес орынжайды жал?а алу бойынша к?рсетілетін ?ызметті кайта сатып алу?а тендер ?ткізетіні туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 18.01.2016 - 02.02.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, 4-блок, 3-?абат, тел. 8(7172) 23-57-45, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ мен оны? филиалдары ?шін диспенсерге арнал?ан ас ауыз суын ?ызметін сатып алу бойынша тендер ?ткізу туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 15.01.2016 - 01.02.2016

02 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (702) 702-40-73, «Дизельдік жанармай» (?ыс?ы) (?рі ?арай – тауар) тауарларды сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.01.2016 - 29.01.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Кір жуу жабды?тары мен т?рмысты? техника?а алдын алу техникалы? тексеру ж?не ж?ндеу» ?ызметін тендер т?сілімен сатып алу туралы хабарландыру №2016-11-008/Тендер

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.01.2016 - 28.01.2016

01 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 г. Астана ?аласы, Есил ауданы, 31 к?ш, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?л. «Трансформатор?а арнал?ан жабды?тар» (лоттар бойынша) (?рі ?арай – тауар) тауарларды сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.01.2016 - 28.01.2016

Тендерлік ??жаттама?а ?згертулер енгізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 г. Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (702) 702-40-73, «Дизельдік жанармай» (жаз?ы) (?рі ?арай – тауар) тауарларды сатып алу?а тендерлік ??жаттама?а ?згертулер енгізілген туралы жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 12.01.2016 - 21.01.2016