Announcements

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

06 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-94 «А?мола облысы К?кшетау ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіні? жанында интернат (жалпы т?рбие беру ма?сатында?ы жайларымен жатын корпусы) объектіні? ала?ішілік инженерлік желілерді жобалы? сметалы? ??жаттаманы ?зірлеу жумыстарын сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын жумыстарды? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 15 а?пан са?ат 10.00 дейін 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-94, немесе www.dirnis.kz ж?не www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лмеге ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сын

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 30.01.2016 - 16.02.2016

05 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-94 «Шымкент ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытта?ы ДББ? филиалы ?шін автоматтандырыл?ан суару ж?йелерін салу» жумыстарын сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын жумыстарды? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 14 а?пан са?ат 10.00 дейін 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-94, немесе www.dirnis.kz ж?не www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лмеге ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 15 а?пан, са?ат 10:00 дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2016 жылды? 15

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 29.01.2016 - 15.02.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, блок-4, 3-?абат, тел. 8(7172) 23 57 46, «Педагогика шеберлік орталы?ы» ЖМ «графикалы? станциялар мен DVD дискілеріні? дубликаторы» тауарларын сатып алу?а тендер ?ткізетіні туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 28.01.2016 - 15.02.2016

«Педагогикалы? шеберлік орталы?ы» жекеменшікті мекемесі, 010000, Астана ?аласы, 31 к?шесі, 37-А-?й, 4-блок, 3-?абат, ?йымдастыру б?ліміні? кабинеті, тел. 8(7172) 23-57-45, «Педагогика шеберлік орталы?ы» жекеменшік мекемесі мен оны? филиалдары ?шін «лазерлі монохромды принтерлерді? картридждерін толтыру, т?рлі-т?сті принтерлерді? картриджерін ауыстыру ?рі толтыру ж?не техникаларды ж?ндеу» бойынша к?рсетілетін ?ызметті сатып алу?а тендер ?ткізетіні туралы хабарлайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 28.01.2016 - 12.02.2016

04 Тендер ?айта ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-94, «Дизельдік жанармай» (жаз?ы) (?рі ?арай – тауар) тауарларды сатып алу?а ?айта тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын тауарларды? толы? тізбесі, жеткізетін орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 07 а?пан, са?ат 10.00 ге дейін 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (747) 579 38-94, немесе www.dirnis.kz ж?не www.nis.edu.kz сайттарынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000, Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лмеге ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жыл?ы 08 а?пан, са?ат 10:00 дейін. Тендерлік ?тінімдер салын?ан конверттер 2016 жыл?ы 29 ?а?тар, са?ат 1

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.01.2016 - 08.02.2016

№2016-11-14 ЕСКЕРТУ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы (?рі ?арай- Филиал) 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266 «Object24 3D-принтеріне арнал?ан жа?а т?пн?с?алы картридж» тауарын сатып алу?а тендер жариялайды. Сатып алу ?ызметтеріні? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасын 2016 жылды? 16 а?пан, са?ат 10:00-ге дейін 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л., немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерде ?атысу?а арнал?ан тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, Тараз ?аласында?ы «физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне» 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л. ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 16 а?пан, са?ат 15:00 дейін.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 26.01.2016 - 16.02.2016

№2016-11-13 ескерту «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалы (?рі ?арай- Филиал) 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266 «Objet 24 c 3D-принтеріне сервистік ?ызмет к?рсету» ?ызметін сатып алу?а тендер жариялайды. Сатып алу ?ызметтеріні? толы? тізбесі, орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары Тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасын 2016 жылды? 15 а?пан, са?ат 18:00-ге дейін 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л., немесе www.nis.edu.kz сайтынан алу?а болады. Тендерде ?атысу?а арнал?ан тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, Тараз ?аласында?ы «физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне» 080004, Жамбыл облысы, Тараз ?аласы, Домала? ана к?шесі, 266, 2-ші ?абат, 222 б?л. ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 16 а?пан, са?ат 10:00 дейін.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 26.01.2016 - 16.02.2016

03 Тендер ?ткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жеке мекемесі, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (702) 702-40-73 ««Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Салынып жат?ан Назарбаев Зияткерлік мектептер дирекциясы» жекеменшік мекемесіне Косалтинг ?ызметтері» ?ызметтерін сатып алу?а тендер ?ткізетінін жариялайды. Сатып алатын ?ызметтерді? толы? тізбесі, орындалатын орны ж?не уа?ыты талап етілетін сипаттамалары тендерлік ??жаттамада к?рсетілген. Тендерлік ??жаттамасы? 2016 жылды? 09 а?пан са?ат 10.00 дейін 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лме, тел. 8 (702) 702-40-73, немесе www.dirnis.kz ж?не www.nis.edu.kz сайттарынан алу?а болады. Тендерлік ?тінімдер конвертке салынып, 010000 Астана ?аласы, Есіл ауданы, 31 к?ше, 37А ?й, 4 ?абат, 402 б?лмеге ?сынылады (жіберіледі). Тендерлік ?тінімдерді ?сынуды? со??ы мерзімі: 2016 жылды? 10 а?пан, са?ат 10:00 дейін. Тен

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 26.01.2016 - 10.02.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымы, 010000 Астана ?аласы, 31 к?шесі 37 А, 6-шы ?абат, 605 б?л., тел. 8 (7172) 23-57-26, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымына арнал?ан пошта байланыс ?ызметтерін сатып алуына тендер жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 25.01.2016 - 09.02.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Тараз ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан «Автоматикалы? ?рт дабыл ?а??ыш ж?йесіне ?ызмет к?рсету» ?ызметін тендер т?сілімен ?айта сатып алу туралы хабарландыру №2016-11-012/Тендер

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 25.01.2016 - 09.02.2016