Results of Choice

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Астана ?аласында?ы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалдары ?шін цокольдік ?абатты ?айта жа?арту техникалы? жобаны ?зірлеу» (лоттар бойынша) ?ызметтерді сатып алуы туралы №41-ЗЦП-08/07/2016 ?орытынды хаттама

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Семей ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? шаруашылы? тауарларын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуды туралы №2016-04-040/Б?С ?орытынды Хаттама

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «?ара?анды ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан темір тиектерімен ??лыптарды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы туралы №2016-23-042/Б?С ?орытынды Хаттама

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Астана ?аласында?ы Халы?аралы? мектебі» филиалына арнал?ан шаруашылы? тауарларды ?айта сатып алуды туралы №2016-27-018/Б?С ?орыты?ды Хаттама

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Астана ?аласында?ы Халы?аралы? мектебі» филиалына арнал?ан т?рмысты? химиялы? ??ралдарын сатып алуды туралы №2016-27-017/Б?С ?орты?ды Хаттама

Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Шымкент ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан шаруашылы? тауарларын ?айта сатып алуы туралы №2016-19-069/Б?С ?орытынды Хаттама

Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Шымкент ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ке?се тауарларын ?айта сатып алуы туралы 2016-19-068/Б?С ?орытынды Хаттама

Ба?а ?сыныстарын с?рату т?сілі бойынша «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалдары ?шін тауарларды (лоттар бойынша) сатып алуы туралы №40-ЗЦП-08/07/2016 ?орытынды хаттама

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ?ртке ?арсы ??рыл?ыларды орнату ?ызметтерін ?айта сатып алуы туралы № 2016-05-079/Б?С ?орытынды Хаттама

«Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалына арнал?ан ?осал?ы ?орларды ?айта сатып алуы туралы №2016-06-019/Б?С ?орытынды Хаттама