Request for quotations

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Петропавл ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан суды? химикалы? ??рамына ?ызмет к?рсету бойынша ?ызметтерін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы бойынша №2016-10-037/ЗЦП хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 15.06.2016 - 22.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Петропавл ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан IVECO автобусына ?ыс?ы шиналарды ж?не ?аптамаларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы бойынша №2016-10-036/ЗЦП хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 15.06.2016 - 22.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Талды?ор?ан ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? мектебіне, бала ба?шасына ж?не жата?санасына ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен жу?ыш заттарды ?айта сатып алуды ?ткізу туралы №2016-07-39/ЗЦП хабарландыруы.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.06.2016 - 21.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Талды?ор?ан ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? бала ба?шасына ж?не жата?ханасына бас?а да ?орларды ?айта ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ке?се тауарларын сатып алуды ?ткізу туралы №2016-07-38/ЗЦП хабарландыруы.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.06.2016 - 21.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Талды?ор?ан ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? мектебіне ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен бас?а да ?орларды ?айта сатып алуды ?ткізу туралы №2016-07-37/ЗЦП хабарландыруы.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.06.2016 - 21.06.2016

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан жина?тама тауарларын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алулар туралы № 2016-05-067/Б?С хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.06.2016 - 21.06.2016

Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Павлодар ?аласында?ы химия-биологиялы? ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан шаруашылы? тауарларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алу туралы №2016-17-055/Б?С Хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.06.2016 - 21.06.2016

Хабарландыру №2016-24-030 Б?С «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Атырау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына ?имараты мен ??рылыстар?а ?ызметін ат?арулар ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.06.2016 - 21.06.2016

Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "?останай ?аласында?ы физика-математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «жабды?тар?а арнал?ан ?осал?ы б?ліктер» ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алулар туралы № 2016-21-038/Б?С Хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.06.2016 - 17.06.2016

Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "?останай ?аласында?ы физика-математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «москитты торларды орнату» ?ызметін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алулар туралы № 2016-21-037/Б?С Хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.06.2016 - 17.06.2016