Request for quotations

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

Ба?а ?сыныстарын с?рату т?сілі бойынша «25 м. куб. жерасты резервуарларды (к?лемдік ?діспен), н?тижелерін (лейблдер, пломба, бланкілер) ресімдей отырып градуирлеу» ?ызметтерді сатып алу ж?зеге асыру туралы № 39-ЗЦП-17/06/2016 хабарландыру.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 20.06.2016 - 27.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? Шымкент ?аласында?ы «химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиал жата?ханасына арнал?ан шаруашылы? тауарларды ба?а ?сыныстарын с?рату т?сілімен сатып алу ж?ніндегі №2016-19-063/Б?С хабарландыру.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.06.2016 - 27.06.2016

Хабарландыру № 2016-04-039/ЗЦП ?сыныс ба?амен типографиялы? ?ызмет турлерін «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ?-ны? Семей ?аласыны? «физика-математикалы? ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіне» ?шін жариялайды.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.06.2016 - 24.06.2016

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан шаруашылы? тауарларын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алулар туралы № 2016-05-068/Б?С хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.06.2016 - 24.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Шымкент ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? пластикалы? (алюминді) терезелері мен есіктерін ж?ндеу ж?не диагностика жасау ?ызметін ба?алы ?сыныстарды ?айта с?рату т?сілімен сатып алуы ж?ніндегі №2016-18-067/Б?С хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.06.2016 - 24.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Шымкент ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына ж?не жата?ханасына арнал?ан есіктерді орнатуы мен бірге ба?алы ?сыныстарды 0айта с?рату т?сілімен сатып алуы ж?ніндегі №2016-18-066/Б?С хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 17.06.2016 - 24.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? Шымкент ?аласында?ы «химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ?зге де босал?ы ?орларды ба?а ?сыныстарын с?рату т?сілімен сатып алу ж?ніндегі №2016-19-062/Б?С хабарландыру.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 16.06.2016 - 24.06.2016

"А?т?бе ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі" "Назарбаев Зияткерлік мектептері" Дербес Білім беру ?йымыны? филиалына тауарларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алу туралы № 2016-16-066/ЗЦП хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 15.06.2016 - 22.06.2016

"А?т?бе ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі" "Назарбаев Зияткерлік мектептері" Дербес Білім беру ?йымыны? филиалына жабды?тар?а арнал?ан ?осал?ы б?лшектерді ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алу туралы № 2016-16-065/ЗЦП хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 15.06.2016 - 22.06.2016

Ба?а ?сыныстарын с?рату т?сілі бойынша «??рылыс заттары» тауарларды (лоттар бойынша) ?айта сатып алу ж?зеге асыру туралы № 38-ЗЦП-14/06/2016 хабарландыру.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 15.06.2016 - 22.06.2016