Request for quotations

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

"?ызылорда ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі" "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? филиалына арнал?ан жанар жа?ар майын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы №2016-20-049/Б?С Хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 22.06.2016 - 29.06.2016

"?ызылорда ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі" "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? филиалыны? ??ралдарына арнал?ан жабды?тауларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы №2016-20-048/Б?С Хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 22.06.2016 - 29.06.2016

"?ызылорда ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі" "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? филиалыны? ке?селік тауарларын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы №2016-20-047/Б?С Хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 22.06.2016 - 29.06.2016

№2016-23-040/Б?С «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «?ара?анды ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? жабды?тарына арнал?ан ?осал?ы б?лшектерді ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алу туралы хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 21.06.2016 - 27.06.2016

№2016-23-039/Б?С «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «?ара?анды ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ке?селік тауарларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алу туралы хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 21.06.2016 - 27.06.2016

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «Асхананы? электрожабды?тарын профилактикалы? сына?тау» ?ызметін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алулар туралы № 2016-05-071/Б?С хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 21.06.2016 - 28.06.2016

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «Ба?ылау-?лшегіш ??рыл?ыларды техникалы? к?ту ж?не сына?тау» ?ызметін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алулар туралы № 2016-05-070/Б?С хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 21.06.2016 - 28.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Шымкент ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына ж?не жата?ханасына арнал?ан ке?се заттарын ба?алы ?сыныстарды ?айта с?рату т?сілімен сатып алуы ж?ніндегі №2016-18-069/Б?С хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 21.06.2016 - 28.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Шымкент ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан шаруашылы? заттарын ба?алы ?сыныстарды ?айта с?рату т?сілімен сатып алуы ж?ніндегі №2016-18-068/Б?С хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 21.06.2016 - 28.06.2016

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «Тіркеуіш» ке?се тауарларын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алулар туралы № 2016-05-069/Б?С хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 20.06.2016 - 27.06.2016