Request for quotations

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан брендинг ?німдерін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы туралы №2016-22-037/Б?С хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан ?зге тауарларын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы туралы №2016-22-036/Б?С хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» Филиалына арнал?ан саз балшы?ын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы туралы №2016-22-035/Б?С хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіні?» Филиалына арнал?ан жылу желілерін ?ысымды к?ту ?ызметтерін ба?а ?сыныстарын с?рату т?сілімен сатып алу туралы №2016-22-034/Б?С хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіні?» Филиалына жанар-жа?армай материалдарын ба?а ?сыныстарын с?рату т?сілімен сатып алу туралы №2016-22-033/Б?С хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

№ 2016-13-101/Б?С хабарландыру «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Орал ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «Желдету ж?йесін тазарту ж?не дезинфекциялау» ?ызметін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

№ 2016-13-100/Б?С хабарландыру «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Орал ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «То?азыт?ышты ?ызмет к?рсету» ?ызметін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан жина?тама тауарларын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алулар туралы № 2016-05-074/Б?С хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан принтерлерді ж?ндеу ж?не к?ту ?ызметін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алулар туралы № 2016-05-073/Б?С хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 22.06.2016 - 29.06.2016

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ?ртке ?арсы ??рыл?ыларды орнату ?ызметін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алулар туралы № 2016-05-072/Б?С хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 22.06.2016 - 29.06.2016