Request for quotations

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "?останай ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ж?мса? жабды?тарды камералы? залалсыздандыру ?ызметтерін ?айта сатып алуы туралы № 2016-21-039/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 28.06.2016 - 05.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Талды?ор?ан ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына бас?а да ?ызметтерді ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуын ?ткізу туралы №2016-07-42/Б?С Хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.06.2016 - 04.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Шымкент ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ?зге де ?осал?ы ?орларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы №2016-19-064/Б?С хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.06.2016 - 05.07.2016

"?ызылорда ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі" "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? филиалыны? о?у кабинеттеріне арнал?ан тауарларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы №2016-20-050/Б?С Хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 27.06.2016 - 04.07.2016

«Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалына арнал?ан ке?се тауарларын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы №2016-06-018/Б?С Хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 24.06.2016 - 30.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Павлодар ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан шаруашылы? тауарларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы туралы №2016-17-056/Б?С Хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 24.06.2016 - 01.07.2016

«Т?рт б?ліктен т?ратын балаларды дамыту к?рмесі» тауарлары, ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы ж?зеге асырылуы туралы жарнама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Талды?ор?ан ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиал жата?ханасына бас?а да ?ызметтерді ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы туралы №2016-07-41/Б?С хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Талды?ор?ан ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиал жата?хана ?имаратына ?ызметттерді ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуын ?ткізу туралы №2016-07-40/Б?С хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебіні?» Филиалына арнал?ан баспахана ?ызметтерін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы туралы №2016-22-038/Б?С хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 23.06.2016 - 30.06.2016