Request for quotations

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Орал ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? то?азыт?ышына ?ызметтерді к?рсетуін» ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы туралы № 2016-13-102/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 07.07.2016 - 14.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Атырау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? ?осал?ы жабды?тарын, ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы туралы №2016-24-031 Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 07.07.2016 - 13.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Астана ?аласында?ы Халы?аралы? мектебі» филиалына арнал?ан ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен жанар-жа?ар майын сатып алуы туралы №2016-27-016/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 07.07.2016 - 14.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Петропавл ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан суды? химикалы? ??рамына ?ызмет к?рсету бойынша ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы туралы №2016-10-038/ЗЦП хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 05.07.2016 - 12.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Шымкент ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан шаруашылы? тауарларын, ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен, сатып алуы туралы №2016-19-067/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.07.2016 - 13.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Шымкент ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? жабды?тарына ?осал?ы б?лшектерді, ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен, сатып алуы туралы №2016-19-066/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.07.2016 - 13.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан т?сек-жата? комплектілерін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы туралы №2016-22-041/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.07.2016 - 11.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан саз балшы?ты ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы туралы №2016-22-040/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.07.2016 - 11.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Павлодар ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан шаруашылы? тауарларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы туралы №2016-17-057/Б?С Хабарландыру

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.07.2016 - 11.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «А?тау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан жылу желілерін ?ысымды к?ту ?ызметтерін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы туралы №2016-22-039/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 04.07.2016 - 11.07.2016