Request for quotations

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Шымкент ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан шаруашылы? тауарларын, ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен, ?айта сатып алуы туралы №2016-19-069/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.07.2016 - 22.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Шымкент ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ке?се тауарларын, ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен, ?айта сатып алуы туралы №2016-19-068/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.07.2016 - 22.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Атырау ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына ?осал?ы жабды?тарын, ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен, ?айта сатып алуы туралы №2016-24-032 Б?С Хабарлма

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.07.2016 - 21.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Астана ?аласында?ы Халы?аралы? мектебі» филиалына арнал?ан ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен шаруашылы? тауарларды ?айта сатып алуы туралы №2016-27-018/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.07.2016 - 21.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? «Астана ?аласында?ы Халы?аралы? мектебі» филиалына арнал?ан ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен т?рмысты? химиялы? ??ралдарын сатып алуы туралы №2016-27-017/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 14.07.2016 - 21.07.2016

«Астана ?аласында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалына арнал?ан босал?ы ?орларды ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы туралы №2016-06-019/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 11.07.2016 - 18.07.2016

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "К?кшетау ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ?ртке ?арсы ??рыл?ыларды орнату ?ызметтерін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы туралы № 2016-05-079/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 11.07.2016 - 18.07.2016

Ба?а ?сыныстарын с?рату т?сілі бойынша «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББ? филиалдары ?шін тауарларды (лоттар бойынша) сатып алу ж?зеге асыру туралы № 40-ЗЦП-08/07/2016 хабарландыру.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 11.07.2016 - 18.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Орал ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «Суды? санитарлы?-химиялы? зерттеу» ?ызметтерін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы туралы № 2016-13-104/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 08.07.2016 - 15.07.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Орал ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? желдету ж?йесін тазарту ж?не дезинфекциялау» ?ызметтерін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуы туралы № 2016-13-103/Б?С Хабарлама

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 07.07.2016 - 14.07.2016