Request for quotations

Регистрация

По техническим вопросам


Поиск по закупкам

Период приема заявок -
Организация
Ключевое слово
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? "?останай ?аласында?ы физика-математика ба?ытында?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан ж?мса? жабды?тарды камералы? залалсыздандыру ?ызметін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алулар туралы № 2016-21-036/Б?С Хабарламасын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.06.2016 - 17.06.2016

№ 2016-13-099/Б?С хабарландыру «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? "Орал ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына арнал?ан «Суды? санитарлы?-химиялы? зерттеу» ?ызметін ба?алы ?сыныстарды ?айтадан с?рату т?сілімен сатып алуын жариялайды

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.06.2016 - 20.06.2016

"?ызылорда ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі" "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? филиалына арнал?ан жанар жа?ар майын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы №2016-20-046/Б?С Хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.06.2016 - 20.06.2016

"?ызылорда ?аласында?ы химия-биология ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі" "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББ? филиалына арнал?ан жанар жа?ар майын ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы №2016-20-045/Б?С Хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 13.06.2016 - 20.06.2016

«Астана ?аласында?ы физика-математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? филиалына арнал?ан ?зге де ?ызметтерді ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен сатып алуы №2016-03-025/Б?С Хабарландыруы

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 10.06.2016 - 17.06.2016

Объявление №2016-26-08/ЗЦП об осуществлении закупа услуг по изготовлению липкой ленты с логотипом Центра для филиала «Центр педагогических измерений» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» способом запроса ценовых предложений

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 10.06.2016 - 17.06.2016

Объявление №2016-26-07/ЗЦП об осуществлении закупа товара «Прочие запасы» для филиала «Центр педагогических измерений» автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» способом запроса ценовых предложений

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 10.06.2016 - 17.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Талды?ор?ан ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? мектебіне, бала ба?шасына ж?не жата?санасына ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен шаруашылы? тауарларын ?айта сатып алуды ?ткізу туралы №2016-07-36/ЗЦП хабарландыруы.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 10.06.2016 - 17.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Талды?ор?ан ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалыны? мектебіне, бала ба?шасына ж?не жата?санасына ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ке?се тауарларын ?айта сатып алуды ?ткізу туралы №2016-07-35/ЗЦП хабарландыруы.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 10.06.2016 - 17.06.2016

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ?йымыны? «Талды?ор?ан ?аласында?ы физика – математика ба?ытта?ы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалына бас?а да ?ызмет к?рсету ?ызметін ба?алы ?сыныстарды с?рату т?сілімен ?айта сатып алуды ?ткізу туралы №2016-07-34/ЗЦП хабарландыруы.

Өтініштерді қабылдау мерзімі: 10.06.2016 - 17.06.2016